Nevadan Navetta

Tupakka nevadaan, mitäs sitten?

Elektronisk cigaretter befinner sig närapå fullständig ofarliga

by admin on 27/04/2015, no comments

Den elektroniska cigaretten är ett briljant val såsom befinner sig utvecklat därför att filma upplevelsen från att bolma utan att innehålla skadliga ämnen såsom tjära, koloxid, arsenik, bly, cyanid, salpeter, formalin, bensen, polonium-210, radon, DDT, aceton osv Ett vanlig cigarett består av opp kontra 4000 kemiska föreningar och många av dom är cancerogena alternativt live […]